شرکت مایکروسافت

18فروردین
انصراف مایکروسافت از افتتاح دفتر جدید در لندن

انصراف مایکروسافت از افتتاح دفتر جدید در لندن

شرکت مایکروسافت که قرار است امسال ۱۰ هزار کارمند را اخراج کند، از برنامه افتتاح مجتمع اداری جدید در لندن منصرف شد.