شهروند

23بهمن
مافیای واقعی و فیک!

مافیای واقعی و فیک!

برخی معتقدند همانطور که طرفداران واقعی فوتبال پای مسابقات هنرمندان نمی‌نشینند اما علاقه‌مندان به سلبریتی‌ها و بازیگران ترجیح می‌دهند فوتبال هنرمندان را ببینند، طرفداران واقعی بازی مافیا نیز مخاطب بازی شهروند و مافیا هستند و عاشقان شوهای تلویزیونی ترجیح می‌دهند مسابقۀ پدرخوانده را دنبال کنند.