علاقات عامه

12اردیبهشت
از ترجمه چالش‌برانگیز یک کلمه تا تضاد منافع رسانه و روابط‌عمومی‌ها
در گفت‌وگو با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی مطرح شد:

از ترجمه چالش‌برانگیز یک کلمه تا تضاد منافع رسانه و روابط‌عمومی‌ها

فرشاد مهدی‌پور با تاکید بر اینکه باید تفاوت‌های حوزه روابط‌عمومی و رسانه بازنمایی و تعریف شوند، گفت: روابط‌عمومی از جنس رابطه‌ای مودت‌آمیز و مثبت است و کارکرد ابهام‌زدایی و اقناع‌کنندگی دارد و در عین حال رسانه نیز وظایفی دارد. اگر بتوانیم این شناخت را نسبت به کار روابط‌عمومی و رسانه توضیح دهیم نقش‌هایمان را نیز به درستی ایفا خواهیم کرد.