فرهنگسازی

25خرداد
ارتباطات چهره به چهره و نقش فرهنگ‌سازی در روابط‌عمومی

ارتباطات چهره به چهره و نقش فرهنگ‌سازی در روابط‌عمومی

با توجه به نقش فراگیر و عمیق روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها، شرکت‌ها و ... تأثیرگذاری آنها بر افکار عمومی جامعه در مقاله زیر که به وسیله فضل‌الله وطن‌خواه مدیر روابط‌عمومی توزیع برق استان اصفهان به نگارش درآمده است ویژگی‌های ارتباطات چهره به چهره در روابط عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.