فشار روانی و اجتماعی

08بهمن
اعمال فشارهای روانی و اجتماعی عامل پیری جمعیت / پیر کردن جمعیت غیرعادی است نه پیر شدن!
احمد بخارایی:

اعمال فشارهای روانی و اجتماعی عامل پیری جمعیت / پیر کردن جمعیت غیرعادی است نه پیر شدن!

احمد بخارایی، جامعه شناس گفت که بالا رفتن سن ازدواج، نشان از حرکت جامعه به سمت عقلانی تر شدن است؛ بنابراین پیر کردن جمعیت غیر عادی است نه پیر شدن.