متاورس

07فروردین
متاورس؛ آیا ارتباطات انسانی محکوم به نابودی است؟

متاورس؛ آیا ارتباطات انسانی محکوم به نابودی است؟

امروزه پول کلانی به متاورس سرازیر می‌شود، دنیای جایگزینی که درآن بدون نیاز به خارج شدن از خانه‌تان می‌توانید کار، بازی و با دیگران ملاقات کنید. اما آیا ظهور این فضای مجازی گسترده، خطوط واقعیت را محو کرده و نحوه مصرف و ارتباط ما را برای همیشه تغییر می‌دهد؟