معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

27اردیبهشت
روابط‌عمومی‌ها نباید جایگزین نقش رسانه باشند
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

روابط‌عمومی‌ها نباید جایگزین نقش رسانه باشند

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و روابط‌عمومی گفت: روابط‌عمومی‌ها نباید جایگزین نقش رسانه باشند.