منصور شیخ‌الاسلامی

02خرداد
سرپرست امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران منصوب شد
با حکم مدیرعامل،

سرپرست امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران منصوب شد

در حکمی از سوی سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، منصور شیخ‌الاسلامی به عنوان سرپرست امور حوزه مدیریت و ارتباطات این بانک منصوب شد.