نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت

زنی برای تمام فصول …

زنی برای تمام فصول …

به مناسبت برگزاری مراسم تقدیر از تلاش‌های علمی و اجرایی دکتر مهدخت بروجردی در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت، فرزانه بنی‌هاشم در یادداشتی به بیان خصوصیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای ایشان پرداخته است.

بانوی روابط‌ عمومی ایران
در تکریم استاد مهدخت بروجردی علوی

بانوی روابط‌ عمومی ایران

به مناسبت برگزاری مراسم تقدیر از تلاش‌های علمی و اجرایی دکتر مهدخت بروجردی در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت، دکتر حسین امامی عضو شورای مدیریت گروه مطالعات روابط‌عمومی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در یادداشتی به بیان برخی از خصوصیات اخلاقی و حرفه‌ای ایشان پرداخته‌اند.

پیوند دهنده علم و عمل در ارتباطات اجتماعی
چند کلمه‌ای در تکریم استاد مهدخت بروجردی علوی

پیوند دهنده علم و عمل در ارتباطات اجتماعی

 به مناسبت برگزاری مراسم تقدیر از تلاش‌های علمی و اجرایی دکتر مهدخت بروجردی در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت، ابراهیم عبدالله‌زاده کارشناس ارشد ارتباطات در یادداشتی به بیان برخی از خصوصیات اخلاقی و حرفه‌ای وی پرداخته‌اند.

هنر روابط‌عمومی در تلطیف چهره صنعت
در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت بررسی خواهد شد:

هنر روابط‌عمومی در تلطیف چهره صنعت

دکتر حمید کارگر در «نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت» به ارائه مقاله‌ای با عنوان « هنر روابط عمومی در تلطیف چهره صنعت» به بررسی رویکردهای توجه به هنر در روابط عمومی صنعتی خواهند پرداخت.

الگوی مسئولیت اجتماعی سازمانی در روابط عمومی حرفه‌ای
در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت بررسی خواهد شد:

الگوی مسئولیت اجتماعی سازمانی در روابط عمومی حرفه‌ای

دکتر علیرضا عبداللهی‌نژاد، دانشیار گروه آموزشی روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و یوسف سامانی‌پور، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی در «نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت» به ارائه مقاله‌ای با عنوان «الگوی مسئولیت اجتماعی سازمانی در روابط عمومی حرفه‌ای» خواهند پرداخت.