پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

09آبان
انتصاب رئیس مرکز طرح‌های ملی فرهنگ، هنر و ارتباطات

انتصاب رئیس مرکز طرح‌های ملی فرهنگ، هنر و ارتباطات

 رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ارتباطات با صدور حکمی، رئیس مرکز طرح‌های ملی پژوهشگاه را منصوب کرد.