چریک

11اسفند
چریك گفت‌وگو، چریك نصیحت‌گو
مراسم نكوداشت هادی خانیكی و احمد توكلی

چریك گفت‌وگو، چریك نصیحت‌گو

«چریك گفت‌وگو، چریك نصیحت لائمه مسلمین» این عنوان بیانیه جمعی از اعضای پیشین انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز در توصیف هادی خانیكی و احمد توكلی است، دو دانشجوی پنجاه و سه سال پیش دانشگاه شیراز كه هر دو به علت زندانی شدن، نتوانستند درس خود را در این دانشگاه به پایان برسانند.