یونسکو ایران

12مرداد
وبینار «ردپای آب در هویت تاریخی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان» برگزار می‌شود

وبینار «ردپای آب در هویت تاریخی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان» برگزار می‌شود

وبینار «ردپای آب در هویت تاریخی و ارتباطات‌ اجتماعی ایرانیان» ساعت 19یکشنبه۳۰ مرداد برگزار می‌شود.