ChatGPT

28فروردین
«ChatGPT» را انسان‌سازی نکنید!
هشدار پژوهشگران مرکز اخلاق کاربردی دانشگاه «ماساچوست»؛

«ChatGPT» را انسان‌سازی نکنید!

ChatGPT و فناوری‌های مشابه آن، برنامه‌های پیچیده تکمیل جملات هستند؛ نه بیشتر و نه کمتر. پاسخ‌های عجیب و غریب آنها، تابعی از میزان قابل پیش‌بینی بودن انسان‌ها در صورت داشتن اطلاعات کافی پیرامون راه‌های ارتباط ما هستند.