افشاگران

13اسفند
بزرگترین افشاگران تاریخ

بزرگترین افشاگران تاریخ

افشاگران کسانی هستند که پا را از مرزهای وظیفه فراتر می‌گذارند، شغل خود، زندگی و امنیت اطرافیانشان را در معرض خطر قرار می‌دهند تا رفتاری منحرف را در سازمانی افشا کنند. یکی از مهمترین افشاگران آمریکا، ادوارد اسنودن، پیمانکار ۲۹ ساله‌‌ی سازمان اطلاعات آمریکا بود که اطلاعات مهم آژانس امنیت ملی آمریکا را افشا کرد.