ترمینولوژی روابط عمومی نوین

26اردیبهشت
شناخت زبانِ روابط عمومی نوین برای ایجاد یک تعامل گفت‌وگویی
به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومی

شناخت زبانِ روابط عمومی نوین برای ایجاد یک تعامل گفت‌وگویی

شناخت ترمینولوژی روابط عمومی‌مدرن، کارشناسان را مجبور می‌کند که بیشتر مانند یک همتا یا مشتری فکر کند و کمتر مانند یک بازاریاب یا یک رقیب. این تغییرات موجب می‌شود که فعالیت‌های شما از ارائه یا معرفی به نوع "تعاملِ مبتنی بر گفت‌وگو" تبدیل شده و همچنین روابط بین شما پرورش یابد و عمیقتر شود. موهبت تعامل گفت‌وگو محور برای سایر بخش‌ها نیز این است که خدمات مشتری را تقویت می‌کند و برند را توسعه می‌بخشد.