تلنگر

04اردیبهشت
تلنگری با هزاران پیام
در آستانه چهلمین روز از زلزله کرمانشاه

تلنگری با هزاران پیام

یاد درد و رنج زلزله‌زدگان کرمانشاه برایمان تداعی شد و غرش زمین با تلنگرش برما نهیبی زد که با خود هزاران پیام همراه داشت .