جایگاه روابط عمومی

در سازمان‌های حرفه‌ای، جایگاه روابط‌عمومی‌ها به خوبی دیده می‌شود

در سازمان‌های حرفه‌ای، جایگاه روابط‌عمومی‌ها به خوبی دیده می‌شود

«سعید رضایی»، پژوهشگر حوزه رسانه و روابط‌عمومی درباره اهمیت، جایگاه و وظایف روابط عمومی می‌گوید: نوع نگاه به روابط عمومی‌ها در سازمان‌های مختلف متفاوت است ولی در کشور ما روابط عمومی‌ها تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله بسیار زیادی دارند.